חישה קוונטית

4 Views
Published
בוובינר מציג כדוגמה לחיישן קוונטי, נציג את פגם ה-NV ביהלום. ראשית נתאר כיצד ניתן למדוד באמצעותו שדות מגנטיים וחשמליים, טמפרטורה ואפילו מאמצים/מעוותים. לאחר מכן נראה מה היתרון הקוונטי העצור בו ונדגים את השימוש שלו במחקרנו במכון ויצמן למדע. לבסוף ניתן מספר שימושים תעשייתיים, אשר חלק מהם כבר בשלב הפיתוח ברחבי העולם.
המרצה: ד״ר עמית פינקלר, פיזיקאי, מכון וייצמן למדע.
Category
Nature
Be the first to comment